VERMIN STOP BATH 250 ML

VERMIN STOP BATH 250 ML

118 lei

Out of stock

Dezinfecția modernă a apei potabile. Este primul produs stabil și eficient pe termen lung și primul produs comercial de acest gen. Pentru prima dată mulți crescători se vor putea abține în întregime de la folosirea antibioticelor. Rop Adeno este folosit deja de foarte mulți crescători de top ca Jos Vercammen, J. Jakobs, T. Bergemann & R. Hermes. Folosind această tehnologie specială prin care apa este tratată ulterior cu ajutorul curentului electric pe langă alte elemente se formează și acidul hypercloric ,cel mai puternic agent dezinfectant și în același timp cel mai compatibil cu organismele vii.

Administrare
10ml/l apă de 3 ori pe săptămână împreună cu Tollyamin Forte.

Out of stock

Description

Efect imediat și pe termen lung împotriva păduchilor, purecilor (acariane roșii de păsări), căpușelor, acarianelor (păduchi), muștelor, gândacilor de bucătărie, moliilor și altor ectoparaziți. 10 litri de substanță sunt suficienți pentru 100 de metri pătrați.

Domeniul de utilizare:
Staule ale animalelor de orice tip, ca de exemplu porumbare și cotețele păsărilor.

Dosaj

Se pregătește soluția, se amestecă si se pulverizează cu presiune joasă pe suprafețe și obiecte, care sunt preferate de muște și gânganii: Stâlpi, bârne, cadre ale ferestrelor, pereți despărțitori, dressing-uri, crăpături și nișe etc. După caz se poate repeta procedura 1-2 ori după fiecare 7 zile, pentru a preveni o nouă populare a ouălelor acarianelor. Important este ca toate celulele, locurile pe care ne întindem, precum și găurile și crăpăturile să fie tratate.

150ml to 10 liters of water (with heavy infestation) or 100ml to 10 liters of water with little infestation150ml la 10 litri de apă (în caz de infestare puternică) sau 100ml la 10 litri de apă în caz de infestare mică

2 ml la10 litri de apă. Are efect foarte bun. Poate fi adăugat apei săptămânal.

Ingrediente

Câte 1 litru:
Cipermetrină 100g

5 sfaturi legate de pericole și siguranță:

H302 Dănuează sănătății în caz de înghițire. H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și pătrunde pe căile respiratorii. H318 Cauzează iritații grave ale ochilor. H332 Dănuează sănătății în caz de inhalare. H411 Otrăvitor pentru organismele acvatice, cu efect pe termen lung P101 Se recomandă sfatul medicului, ambalajul sau eticheta se lasă la îndemână. P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P103 A se citi eticheta înainte de utilizare. P273 A se evita eliberarea în mediul înconjurător. P280 Purtarea mănușilor de protecție/a echipamentului de protecție/a echipamentului de protecție a ochilor/a echipamentului de protecție a feței. P281 A se utiliza echipamentul personal de protecție recomandat. P284 A se purta masca de protecție. P301 + P310 LA ÎNGHIȚIRE: A se consulta neîntârziat CENTRUL DE TOXICOLOGIE sau medicul.
P305 + P351 + P338 LA CONTACTUL CU OCHII: A se clăti timp de câteva minute în mod prudent cu apă, dacă există lentile de contact a se îndepărta acestea în funcție de posibilități. A se clăti în continuare. P330 A se clăti gura. P331 NU provoacă vărsături. P501 A se arunca în recipientul de colectare a deșeurilor. Fișa cu datele de securitate trebuie pusă la dispoziția utilizatorului experimentat, dacă acesta o solicită.

Toxicitate:
92.1% din amestec este format din unul sau mai multe componente cu toxicitate necunoscută, acută și care poate fi inhalată. 88.1% din amestec este format din unul sau mai multe componente cu toxicitate necunoscută, acută și care poate fi inhalată pe cale orală.
Indicii generale: Îmbrăcămintea murdărită sau umezită trebuie dezbrăcată neîntârziat. Persoana afectată trebuie încălzită, menținută în liniște și acoperită.
După inhalare: A se aerisi neîntârziat. A se anunța neîntârziat medicul.
După contactul cu pielea: După contactul cu pielea, a se clăti imediat cu apă și săpun. A se anunța neîntârziat medicul.
După contactul cu ochii: În cazul leziunilor deschise a se clăti cel puțin timp de 15 minute și a se consulta medicul. Dacă există posibilitatea a se prezenta fișa de date. După înghițireNu provoacă vărsături. A se anunța neîntârziat medicul. A se clăti gura foarte bine cu apă.
Protecția apei: Substanțele sau resturile acestora, precum și recipientele golite și ambalajele nu trebuie să ajungă în ape.

Depozitarea și înlăturarea: Sticla se depozitează și se transportă în picioare. A nu se depozita la temperaturi sub +5°C. Ambalajul nu poate fi refolosit.  Resturile și stocurile vechi trebuie transportate în zonele de colectare a deșeurilor periculoase. Ambalajele se vor depozita după golire în zona de recoltare a deșeurilor. A se utiliza doar în zonele bine aerisite.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “VERMIN STOP BATH 250 ML”

Contact

Florea Sorin – florea.sorin [@] team-florea-sorin.ro
Teodor Ciprian - teodor.ciprian [@] team-florea-sorin.ro